QORXUYA DÜŞMƏK

həyəcanlanmaq, narahat olmaq; ~ vahimə basmaq, təşvişə düşmək, qarınağrısına düşmək.

QORXUDAN TÜK SALMAQ
QORXUYA SALMAQ