QUBA QAZ

Bax: quba.

Gəlsin bahar fəsli, açılsın yazlar,

Göllərə tökülsün ağ quba qazlar,

Bəynişan oğlanlar, şahzadə qızlar,

Onlarla danışan dillər sevinsin!..

                                             (“Qurbani”)

QUBA
QUBA-QAZ