... QUBAR BAĞLAMAQ

son dərəcə kədərlənmək, qəmlənmək, qüssələnmək (əsasən, “könül”, “ürək” və s. sözlərlə işlədilir).

QU DESƏN, QULAQ TUTULAR
QUDURASAN, QURBAĞA