RƏHMİ GƏLMƏK

acımaq, canıyananlıq etmək; ~ yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, ürəyi ağrımaq, canı yanmaq.

RƏHMƏTƏ GETMƏK
RƏQABƏT APARMAQ