RƏNG VERİB RƏNG ALMAQ

utanmaq, utanıb-qızarmaq, abır-həya etmək, özünü narahat hiss etmək; ~ rəngdən-rəngə düşmək.

RƏML ATMAQ
RƏNG VERMƏK