RADİOMAYAK

[ lat. radiare və rus. маяк] Siqnallar vasitəsilə gəmi və təyyarələrin olduqları yeri onlara bildirən xüsusi verici radiostansiyası.
RADİOLOQ
RADİOREPORTAJ

Digər lüğətlərdə