RAHƏVİ

is. mus. Orta əsrlərdə Yaxın Şərqdə geniş yayılmış 12 əsas muğamdan biri.
RAHƏTÜLHÜLQUM
RAHİB

Digər lüğətlərdə