RAHAT BURAXMAMAQ

incitmək, daim narahat etmək; ~ qır-saqqız olub yapışmaq.

RADARA DÜŞMƏK
RAHAT DURMAMAQ