REFRAKTOMÉTR

[ lat. refractio – sınma və metreo – ölçürəm] Müxtəlif cisimlərdə işığın sınma göstəricilərini ölçmək üçün cihaz.
REFORMİ́ZM
REFRİJERÁTOR

Digər lüğətlərdə