REFRİJERÁTOR

[ fr. ]
1. Soyuducu maşının, mayenin buxarlandığı və aşağı temperaturun əmələ gəldiyi hissəsi; buxarlandırıcı.
2. Tez xarab olan məhsulları daşımaq üçün soyuducu maşınlarla təchiz olunmuş vaqon, gəmi, avtomobil və s. Refrijerator vaqonu (gəmisi).
REFRAKTOMÉTR
REGENT

Digər lüğətlərdə