RELS

[ ing. rails, rail, lat. regula – düz taxta, tir] Üzərində vaqon, vaqonet və s. təkərlərinin diyirlənərək hərəkət etdiyi ensiz polad tir, ray.
[Qəhrəmani] vağzalın böyük binasından keçib relslərin üstündən adlayaraq depoya tərəf getdi. M.İbrahimov.
Relslər uzandıqca, gödəlir yollar; Təpələr aşırıq, dağlar aşırıq. S.Rüstəm.

RELİ́KT
RELSLİ

Digər lüğətlərdə