REMÉDİUM

is. [ lat. ] Qızıl sikkə standartı şəraitində sikkənin faktik çəkiyə və əyara görə qanuni normadan kənara çıxması.
REMÁRKA
RÉNTA

Digər lüğətlərdə