RİÇAL

is. Doşabda bişirilən üzüm, əncir, tut və b. meyvələrin mürəbbəsi. Yemiş riçalı. Üzüm riçalı.
– Baba əncirin yarıdəymişindən tabaqlara dərib nənəyə verərdi, nənə də alıb riçal bişirərdi. H.Sarabski.
Xanpəri kərə yağla tut riçalı gətirib stolun üstünə qoydu. Ə.Vəliyev.

RİCƏT
RİDİKÜL

Digər lüğətlərdə