ROMBŞƏKİLLİ

sif. Romba bənzəyən, romba oxşayan, romb kimi olan; paxlavaşəkilli. Rombşəkilli nişan.
– Açdı, qoydu altıyeddi; romb şəkilli paxlavanı; Şam yandırdı, şölələri; necə parlaq, necə əziz. X.Rza.

ROMBOİD
ROMBVARİ

Digər lüğətlərdə