ABBASI

I Şah Abbasın (1587-1620) adı ilə bağlı yaranmış sözdür. Gümüş sikkə olub, bizdə 20 qəpik dəyərində son vaxtlara qədər işlədilirdi, amma gümüş deyildi. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AB(B)ASI is. [xüs. is.-dən] 1. Dördşahılıq (iyimiqəpiklik) metal pul. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ABBASI двугривенник (двадцатикопеечная серебряная монета) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABBASI сущ. истор. двугривенный (двадцатикопеечная монета), абаз. Bir abbası двугривенный подробнее

Словарь лексики азербайджанских дастанов

ABBASI Şah Abbasın dövrünə aid, onun adı ilə bağlı olan gümüş pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sonrakı dö подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan