ABDAL

Ərəb sözüdür, çox mənası var, ən çox “dərviş”, “dilənçi”, “müqəddəs”, “qul” mənalarında işlədilir. Sözün “müqəddəs” mənası bədil (əvəzlənmə) kəlməsi ilə də bağlı ola bilər: Bu söz dialektlərdə “bilikli” (Kürdəmir), “yetim” (Xaçmaz) və s. mənalarda işlədilir. Bədəl sözü ilə kökdaşdır və Məhəmməd Peyğəmbər (s.a.v.) gözəl işlərini davam etdirməklə onu əvəz etməyə səy göstərənlərə, peyğəmbərin yaxın qohumlarının davamçılarına aiddir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABBASI
ABDI

Значение слова в других словарях