SIĞIŞDIRILMA

Sığışdırılmaq”dan f.is.
SIĞIRQUYRUĞU
SIĞIŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə