SIĞIŞDIRMAQ

f.
1. Yerləşdirmək, güclə sığdırmaq.
[Şair Ərəstun Şiraslana dedi:][Ağbulağın işlərini] heç balaca bir şerə sığışdırmaq olarmı, şair? S.Rəhimov.

2. məc. Dözmək, qatlaşmaq, sinirmək.
Ayrım qızı … naxır sahiblərinin töhmət və məzəmmətlərini izzəti-nəfsinə sığışdıra bilmədiyindən Kərim babanın arxasınca hər gün söylənərdi. A.Şaiq.
Sığışdıra bilməyib; Paxıl arı bu dərdi; Dedi: “Gərək mən onu; Ruhdan salıb öldürəm”. M.Dilbazi.

SIĞIŞDIRMA
SIĞIŞMA

Digər lüğətlərdə