SIĞIŞMA

Sığışmaq”dan f.is.
SIĞIŞDIRMAQ
SIĞIŞMAQ

Digər lüğətlərdə