SIĞALLAMA

Sığallamaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SIĞALLAMA tumarlama — ovuşdurma — oxşama — ütüləmə — hamarlama
SIĞAL
SIĞALLAMAQ

Digər lüğətlərdə