SIĞMAQ

f. Yerləşmək, girə bilmək.
[Məhəmmədcəfərin] portfeli o qədər dolmuşdu ki, qoltuğuna sığmayırdı. Qantəmir.
Nəriman Ülfətin qucağına sığmırdı. Mir Cəlal.
Nəbi pəncəsinə sığmayan bafanı yerə qoyub belini düzəltdiyi zaman günəş onu salamladı. Ə.Abasov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SIĞMAQ yerləşmək — tutmaq
SIĞMA
SIĞMAZ

Digər lüğətlərdə