SƏNƏT

SƏNƏT, PEŞƏ Tezliklə peşə yiyəsi, sənət sahibi olacaqlar (Ə.Vəliyev); İXTİSAS [Ənisənin] əmək bursasında bir ixtisası olmadığı üçün qeyd etməyirdilər (S.Hüseyn); KƏSB Hacı Qara: A qardaş, mən dinc, farağat, kəsb əhliyəm (M.F.Axundzadə); KƏSBKARLIQ Tacir Məcnuna: Halal kəsbkarlığım oğurluq niyə olur (Ə.Məmmədxanlı).

SƏNƏK
SƏNƏTKAR

Digər lüğətlərdə