SABİTLƏŞDİRİLMƏK

məch. Sabit (1-ci mənada) hala salınmaq.
SABİTLƏŞDİRİLMƏ
SABİTLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə