SABİTLƏŞDİRMƏ

Sabitləşdirmək”dən f.is.
SABİTLƏŞDİRİLMƏK
SABİTLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə