SABİTLƏŞDİRMƏK

t-li. Sabit (1-ci mənada) hala salmaq.
SABİTLƏŞDİRMƏ
SABİTLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə