SABİTLƏŞMƏ

Sabitləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SABİTLƏŞMƏ möhkəmləşmə — daimiləşmə — stabilləşmə — durğunlaşma
SABİTLƏŞDİRMƏK
SABİTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə