SABOTAJÇILIQ

bax sabotajlıq.
SABOTAJÇI
SABOTAJLIQ

Digər lüğətlərdə