SABUNLANMAQ

məch.
1. Sabunlu suda yuyulmaq, sabunla yuyulmaq.
2. Sabun sürtülmək, sabun çəkilmək. [Ocaqverdi:] Bəy, heç sizə əziyyət olmayacaq.
Kəndir qayda ilə sabunlanıbdır. Ə.Haqverdiyev.

SABUNLANMA
SABUNLU

Digər lüğətlərdə