SABUNOTU

is. bot. Kökündə saponin olan zəhərli bitki.
SABUNLUQ
SABUNSUZ

Digər lüğətlərdə