SADƏLÖVHLÜK

bax sadədillik. …Hətta millətin dərisini soyan adamlar da millətpərəstlikdən dəm vurub, millət belə gəldi, millət belə getdi deyirlər.
Bunların söylədiklərinə inanmaq … sadəlövhlük deyilmi? F.Köçərli.
[Qədir] aldandığını, bu bağışlanmaz sadəlövhlüyünü bir də xatırladı. Mir Cəlal.

□ Sadəlövhlük etmək – ürəyi təmiz olduğuna görə hər şeyə inanmaq, yaxud avamcasına hərəkət etmək.
Biz düşünürdük ki, yoldaşımız Haşım sadəlövhlük edərək, heç də inspektorun bilməsi lazım olmayan sirrimizi açmışdır. T.Ş.Simurq.
Ancaq onda, onunla heç bilmirəm niyə mən; Sadəlövhlük edərək; Yeyibiçdim sübhəcən. Z.Xəlil.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SADƏLÖVHLÜK ürəyiaçıqlıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SADƏLÖVHLÜK SADƏLÖVHLÜK – İNADKARLIQ Bir də fikirləşirdim; bəlkə bu ananın sadəlövhlüyündəndir (Mir Cəlal); Əvvəldən başladığı inadkarlıq, qürur hissi onu sözündə
SADƏLÖVHCƏSİNƏ
SADƏÜRƏKLİ

Digər lüğətlərdə