sahiblik hüququ

Əmlaka (əşyaya) faktik sahibliyi həyata keçirməyin hüquqi cəhətdən təmin edilmiş imkanıdır

sahibkarlıq fəaliyyəti
saxlama müqaviləsi