SEHRLƏMƏ

Sehrləmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SEHRLƏMƏ ovsunlama — cadulama — tilsimləmə
SEHRKARLIQ
SEHRLƏMƏK

Digər lüğətlərdə