SEHRLƏNMƏ

Sehrlənmək”dən f.is.
SEHRLƏMƏK
SEHRLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə