SEKTOR

is. [ lat. ] Bölmə, şöbə, sahə.
SEKTÁNT
SEKUNDÁNT

Digər lüğətlərdə