SELEKSİYAÇI

is. Seleksiya mütəxəssisi, seleksiya ilə məşğul olan.
SELÉKSİYA
SELÉN

Digər lüğətlərdə