SİÇANQUYRUĞU

is. bot. Nazik köklü, dəstə şəkilli budaqları olan bitki.
SİÇANAOXŞAR
SİÇOVUL

Digər lüğətlərdə