SİCİMLƏMƏK

f. Sicimlə bağlamaq. Yükü sicimləmək.
SİCİMLƏMƏ
SİÇAN

Digər lüğətlərdə