SİKKƏSİZ

sif. Sikkəsi olmayan.
[Şeyx Salah:] …Mən gözümlə gördüm ki, Molla İbrahim Xəlilə hər kəs sikkəli pul gətirdisə, iki çəkisi sikkəsiz xalis gümüş aldı, apardı. M.F.Axundzadə.

SİKKƏLİ
SİKL

Digər lüğətlərdə