SLAVYANİ́ZM

is. dilç.
1. Hər hansı bir slavyan dilindən qeyri-slavyan dilinə keçmiş söz və ya ifadə.
2. Qədim slavyan dilindən rus dilinə keçmiş söz və ya ifadə.
SLÁLOM
SLAVYÁNLAR

Digər lüğətlərdə