SLAVYANLAŞDIRMAQ

f. Dil, adət cəhətdən slavyan etmək; slavyan xarakteri, şəkli vermək.
SLAVYANLAŞDIRMA
SLAVYANLAŞMA

Digər lüğətlərdə