SLAVYANLAŞMIŞ

f.sif. Dil, adət və s. cəhətdən slavyan olmuş.
SLAVYANLAŞMAQ
SLAVYANŞÜNAS

Digər lüğətlərdə