SOLÇULUQ

is. Solçu mövqeyində durma, solçunun yeritdiyi siyasət, solçunun görüşü; solluq.
SOLÇU
SOLDÁT

Digər lüğətlərdə