SOLAXAYLIQ

is. Solaxay olma.
SOLAXAY
SOLAQAN

Digər lüğətlərdə