SOLLAŞMAQ

f. Siyasi görüşcə sol partiyalara yaxınlaşmaq.
SOLLAŞMA
SOLLUQ

Digər lüğətlərdə