SONRALIQCA

zərf Sonradan, sonra. Sonralıqca hamı gəldi.
– Bəs bu yazıq Tükəzbana niyə erkək deyirlər, əlbəttə, sonralıqca hamımız biləcəyik. B.Talıblı.

SONRALIQ
SONRASI

Digər lüğətlərdə