SORAQLAŞMA

“Soraqlamaq” və “soraqlaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SORAQLAŞMA soruşma — xəbərləşmə — öyrənmə
SORAQLAMAQ
SORAQLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə