SOXULMAQ

f.
1. Özünü soxmaq, dürtmək; təpilmək, girmək. Sonra obaya gəldik. Sürülərin içinə soxulduq.
Quzularla, oğlaqlarla oynadıq. A.Şaiq.
Lakin dəstəbaşı araya soxulan ( f.sif. ) bu artıq adamı çıxarmaq istədi. Mir Cəlal.

2. Zorla girmək, basıb girmək. Özgənin torpaqlarına soxulmaq.
3. məc. Qarışmaq, müdaxilə etmək. Hər işə soxulmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SOXULMAQ soxulmaq bax 1. girmək 1; 2. dürtülmək

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SOXULMAQ SOXULMAQ – ÇIXMAQ Sənə kim dedi ki, soxul oraya? (S.Rüstəm); Ürəyim darıxdı, çıxdım ki, özümü bir az havaya verim (S
SOXULMA
SOXULUŞMA

Digər lüğətlərdə