SOXULUŞMA

Soxuluşmaq”dan f.is.
SOXULMAQ
SOXULUŞMAQ

Digər lüğətlərdə