SOXULUŞMAQ

f. Soxulmaq (çoxları haqqında).
SOXULUŞMA
SOXUŞDURMA

Digər lüğətlərdə