STANDARTLAŞDIRILMAQ

məch. Standart (1-ci mənada) hala gətirilmək, standart şəklə salınmaq.
STANDARTLAŞDIRILMA
STANDARTLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə